GREAT

El grup d'Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia (GREAT) és un grup d'investigació reconegut a la Universitat Jaume I, que inicia formalment la seua activitat en el curs 2016-2017.

Centra els seus projectes en l'àrea de la Tecnologia Educativa, la competència digital, la formació docent, i en el disseny i avaluació d'eines i recursos digitals.

@GreatUJI

Equip

Jordi Adell. Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació i professor titular d’Universitat de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I. Director del CENT.

   

 


Francesc Esteve. Doctor en Tecnologia Educativa i professor contractat doctor de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I. Comissionat de la rectora per a l’impuls digital, i coordinador de GREAT.

    

 


Mª Ángeles Llopis. Doctora en Educació, i professora associada de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I.

 

 


Julio Pacheco. Professor associat de l’àrea de Didàctica de la Matemàtica del Departament d’Educació i Didàctiques Específiques de la Universitat Jaume I.

 


Mª Gracia Valdeolivas. Professora associada de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I.

 

 


Virginia Viñoles. Doctoranda en Educació i investigadora en formació del Grup GREAT. Llicenciada en Psicologia, Màster en Psicologia del Treball i les Organitzacions, i Postgrau en Digital Learning.

 

 


Sara Buils. Doctoranda en Educació i investigadora en formació del Grup GREAT i del grup IDOCE. Mestra en Educació Primària i Màster en Psicopedagogia.

 

 


Col·laboradores

Lucía Sánchez-Tarazaga. Doctora en Educació, i professora ajudant doctora en el Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume. Membre del grup IDOCE i col·laboradora del Grup GREAT.

 

 


Anna Sánchez-Caballé. Doctora en Tecnologia Educativa per la Universidad Rovira i Virgili (URV), directora del Máster en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente de la Universidad Isabel I. Col·laboradora del Grup GREAT.

 

 

Publicacions

2022

2021

2020

2019

  • Esteve, F., Adell, J., Llopis, M.A., Valdeolivas, G. & Pacheco, J. (2019). The Development of Computational Thinking in Student Teachers through an Intervention with Educational Robotics. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 18, 139-152.
  • Adell, J., Llopis, M.A., Esteve, F. & Valdeolivas, M.G. (2019). El debate sobre el pensamiento computacional en educación. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(1). doi: https://doi.org/10.5944/ried.22.1.22303
  • Esteve, F. & Escribano, P. (2019). El uso de las nuevas tecnologías en los centros docentes. Problemas jurídicos que se plantean. In Internet y los derechos de la personalidad: La protección jurídica desde el punto de vista del Derecho Privado (pp. 259-276). Valencia: Tirant lo Blanch.
  • Esteve, F., Cela, J.M. & de Benito, B. (2019). DBR: una estrategia metodológica para investigar en tecnología educativa. In M. Gisbert, V. Esteve & J.L. Lázaro (eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp. 79-92). Barcelona: Octaedro.
  • Gisbert, M., Esteve, V. & Esteve, F. (2019). Laboratorios virtuales en entornos 3D para la formación en competencias. In M. Gisbert, V. Esteve & J.L. Lázaro (eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp. 29-42). Barcelona: Octaedro.
  • Bel, M. & Esteve, F. (2019). Robótica y pensamiento computacional en el aula de Infantil: Diseño y desarrollo de una intervención educativa. Quaderns Digitals, 88, 74-89.

(més…)

Projectes

Projectes actuals

2021 – 2023. Desarrollo profesional e iniciación docente en la universidad (UniDPD): Políticas, competencias docentes y retos para un mundo digital (Ref.: UJI-A2020-18). Pla d’I+D 2020, Universitat Jaume I.


2021 – 2023. Desarrollando la competencia digital docente en el profesorado universitario. Fundación Dávalos-Fletcher.


Projectes anteriors

2019 – 2021. Diseño de una plataforma para la evaluación diagnóstica de la competencia digital del profesorado universitario (Ref.: UJI-A2018-09). Pla d’I+D 2018, Universitat Jaume I.


2019 – 2021EDUBOT: La robòtica educativa com a instrument per a superar la bretxa de gènere. Unitat de Suport Educatiu (USE), Universitat Jaume I.


2017 – 2019EDUBOT: Desenvolupament del pensament computacional i la competència digital de l’estudiantat del Grau de Mestre/a amb l’ús de la robótica educativa. Unitat de Suport Educatiu (USE), Universitat Jaume I.

(més…)

Contacta

GREAT Research Group

Twitter

@GreatUJI

Universitat Jaume I

FCHS, Av. Sos Baynat s/n, 12071, Castelló (Spain).

Email Us At

great@uji.es

Leave a message